תיאור

מכשיר להקלטת שיחות מטלפון נייח

חברו את המכשיר לטלפון הנייח שלכם והקליטו את שיחות הטלפון.

בסיום השיחה תוכלו להעביר את ההקלטה אל המחשב שלכם.