תיאור

צופר פנימי למערכת אזעקה

צופר פנימי קטן המותקן בתוך הבית או המשרד.